PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.          
                                        
           LISTA KONKURSOWA NR 11                  
           ------------------------                  
        z lotu MIESZKOWICE II z dnia 08.07.18         
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:46:51. N 14:36:19. E.     
                                        
   1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,15,00            
   2.Średnia odległość z lotu..............: 326.991 km           
   3.Ilość członków biorących udział.......:  15              
   4.Ilość wysłanych gołębi................:  536              
   5.Ilość konkursów.......................: 108              
   6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1278.89            
   7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1167.13            
   8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,31,27             
   9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,54,34             
   10.Czas trwania konkursu.................:23 min. 7 sek.         
   11.Warunki atmosferyczne                          
    w miejscu odlotu :słonecznie                      
    w miejscu przylotu:słonecznie                      
   12.System obliczania współzawodnictwa....:                 
    Seria 50 liczy się pierwszych  5 konkursów               
    Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.                 
    Sekcja MALBORK [ 4]                       
      Lot do MP w kat.A, B.                        
                                        
                  ROZLICZENIE LOTU               
     ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐   
     │ Nr │     Sekcja     │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │   
     │  │             │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │   │   
     ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │ 1 │ Sekcja MALBORK     │  15  │ 536  │ 108 │20.15│   
     ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │            Razem: │  15  │ 536  │ 108 │   │   
     └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘   
                                        
                                        
     Opracował:                    Za Zarząd:      
                                        
                                        
    ----------------                 ------------------