PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.          
                                        
           LISTA KONKURSOWA NR 8                  
           ------------------------                  
        z lotu KOŁBASKOWO II z dnia 17.06.18          
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:23:23. N 14:30:21. E.     
                                        
   1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,30,00            
   2.Średnia odległość z lotu..............: 337.382 km           
   3.Ilość członków biorących udział.......:  17              
   4.Ilość wysłanych gołębi................:  723              
   5.Ilość konkursów.......................: 145              
   6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1249.00            
   7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1129.81            
   8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,58,47             
   9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,37,27             
   10.Czas trwania konkursu.................:38 min. 40 sek.         
   11.Warunki atmosferyczne                          
    w miejscu odlotu :słonecznie                      
    w miejscu przylotu:słonecznie                      
   12.System obliczania współzawodnictwa....:                 
    Seria 50 liczy się pierwszych  5 konkursów               
    Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.                 
    Sekcja ELBLAG [ 6]                        
      Lot do MP w kat.A, B.                        
                                        
                  ROZLICZENIE LOTU               
     ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐   
     │ Nr │     Sekcja     │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │   
     │  │             │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │   │   
     ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │ 3 │ Sekcja ELBLAG      │  17  │ 723  │ 145 │20.06│   
     ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │            Razem: │  17  │ 723  │ 145 │   │   
     └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘   
                                        
                                        
     Opracował:                    Za Zarząd:      
                                        
                                        
    ----------------                 ------------------