PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.          
                                        
           LISTA KONKURSOWA NR 7                  
           ------------------------                  
        z lotu SCHWERIN II z dnia 10.06.18           
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:34:09.3 N 11:24:24.0 E.     
                                        
   1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,30,00            
   2.Średnia odległość z lotu..............: 528.930 km           
   3.Ilość członków biorących udział.......:  18              
   4.Ilość wysłanych gołębi................:  549              
   5.Ilość konkursów.......................: 110              
   6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1135.51            
   7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  995.71            
   8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,16,55             
   9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,22,00             
   10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 5 min. 5 sek.     
   11.Warunki atmosferyczne                          
    w miejscu odlotu :słonecznie                      
    w miejscu przylotu:słonecznie                      
   12.System obliczania współzawodnictwa....:                 
    Seria 50 liczy się pierwszych  5 konkursów               
    Punkty stałe 60.0, punkty wg wzoru GMP.                 
    Sekcja GRONOWO ELBLĄSKIE [ 7]                  
      Lot do MP w kat.B, C.                        
                                        
                  ROZLICZENIE LOTU               
     ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐   
     │ Nr │     Sekcja     │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │   
     │  │             │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │   │   
     ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │ 4 │ Sekcja GRONOWO ELBLĄSKI │  18  │ 549  │ 110 │20.04│   
     ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │            Razem: │  18  │ 549  │ 110 │   │   
     └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘   
                                        
                                        
     Opracował:                    Za Zarząd:      
                                        
                                        
    ----------------                 ------------------