PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.          
                                        
           LISTA KONKURSOWA NR 6                  
           ------------------------                  
        z lotu MIESZKOWICE I z dnia 03.06.18          
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:46:51. N 14:36:19. E.     
                                        
   1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 8,45,00            
   2.Średnia odległość z lotu..............: 342.837 km           
   3.Ilość członków biorących udział.......:  10              
   4.Ilość wysłanych gołębi................:  197              
   5.Ilość konkursów.......................:  40              
   6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1228.32            
   7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1072.97            
   8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,27,50             
   9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,08,47             
   10.Czas trwania konkursu.................:40 min. 57 sek.         
   11.Warunki atmosferyczne                          
    w miejscu odlotu :słonecznie                      
    w miejscu przylotu:słonecznie                      
   12.System obliczania współzawodnictwa....:                 
    Seria 50 liczy się pierwszych  5 konkursów               
    Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.                 
    Sekcja STARY DZIERZGOŃ [ 9]                   
      Lot do MP w kat.A, B.                        
                                        
                  ROZLICZENIE LOTU               
     ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐   
     │ Nr │     Sekcja     │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │   
     │  │             │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │   │   
     ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │ 6 │ Sekcja STARY DZIERZGOŃ │  10  │ 197  │  40 │20.30│   
     ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │            Razem: │  10  │ 197  │  40 │   │   
     └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘   
                                        
                                        
     Opracował:                    Za Zarząd:      
                                        
                                        
    ----------------                 ------------------