<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
            PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja MLECZEWO [ 5]                             
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 KIERZKOWSKI   KRZYSZTOF    2 5 5 5 5 5  25  854.34 50.7
  2  2 KUCIŃSKI &   TUTLEWSKI    2 5 5 5 5 5  25  848.73 33.4
  3  4 KWOLEK     JÓZEF      2 5 5 5 5 5  25  833.06 34.6
  4  5 SKUCHA     RYSZARD     2 5 5 5 5 5  25  815.10 18.2
  5  3 SZKUTNIK    MAREK      2 5 5 5 5 3  23  713.71 20.2
  6  6 OWCZAREK    MAREK      2 5 5 5 5 2  22  613.13 19.0
  7  7 JANKOWSKI    MIROSŁAW    2 5 4 2 3 5  19  591.19  8.5
  8  10 GOŁĘBIEWSKI   GRZEGORZ    2 5 1 2 2 4  14  445.01  8.6
  9  8 KIERZKOWSKI   PIOTR      2 2 2 3 4 2  13  402.60  9.4
  10  11 KRAJNIK     GRZEGORZ    2 5 2 0 0 4  11  348.93  7.9
  11  9 DUDEK      ANDRZEJ     2 5 4 3 0 0  12  259.27  6.9
  12  12 SMOLIŃSKI    JAN       2 5 1 0 0 1  7  156.24  5.3
  13  13 PŁUGOWSKI    HENRYK     2 0 0 0 2 0  2   65.11  0.9
  14  14 WOJNOWSKI    ŁUKASZ     2 1 0 0 0 --  1   17.61  1.0
  15  15 WIŚNIEWSKI   WŁADYSŁAW    2 1 0 0 0 0  1   16.77  0.7