<\C>                                      
 - strona 1 -                                 
            PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja MALBORK [ 4]                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 STRUZIK     S & J      1 5 5 5 5 5  25  868.52 55.5
  2  2 ROCZYŃSKI    JERZY      1 5 5 5 5 5  25  828.88 33.1
  3  3 BARKOWSKI    TADEUSZ     1 5 5 5 5 5  25  813.36 23.0
  4  4 SZKLARCZYK   MARIAN     1 5 5 5 5 5  25  800.61 25.9
  5  6 SZYMCZAK    RYSZARD     1 5 5 5 5 5  25  797.96 18.5
  6  7 MICHCIK     ANDRZEJ     1 5 5 5 5 5  25  794.48 17.0
  7  9 DREWA      MIROSŁAW    1 5 5 4 5 5  24  791.83 26.7
  8  8 WAKERMAN    STANISŁAW    1 5 5 4 5 5  24  780.86 14.5
  9  5 NADOLNY     JAKUB      1 5 5 5 5 4  24  743.52 18.1
  10  10 KOŚCIESZA    DARIUSZ     1 5 5 5 4 4  23  703.25 16.0
  11  11 GŁĄB      FRANCISZEK   1 5 5 1 4 4  19  581.29 21.6
  12  12 KRYŃSKI     ZDZISŁAW    1 2 1 4 5 4  16  546.31  5.2
  13  15 PŁUGOWSKI    JANUSZ     1 4 1 0 0 3  8  241.13  4.3
  14  14 ZAJĄC      JERZY      1 5 0 1 -- 2  8  213.32  7.1
  15  13 BIELA      EDWARD     1 5 1 0 1 0  7  142.43  2.6
  16  17 OWCZAREK    RYSZARD     1 1 0 0 0 1  2   71.19  1.3
  17  16 BARTMAŃSKI   MIROSŁAW    1 4 0 0 0 --  4   70.23  5.6
  18  18 WASILCZUK    STANISŁAW    1 0 0 0 0 --  0   0.00  0.0
  19  19 ORZĘCKI     DARIUSZ     1 0 0 0 0 --  0   0.00  0.0