PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.          
                                        
           LISTA KONKURSOWA NR 5                  
           ------------------------                  
        z lotu SCHWERIN I z dnia 27.05.18           
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:34:09.3 N 11:24:24.0 E.     
                                        
   1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 9,40,00            
   2.Średnia odległość z lotu..............: 526.268 km           
   3.Ilość członków biorących udział.......:  12              
   4.Ilość wysłanych gołębi................:  262              
   5.Ilość konkursów.......................:  53              
   6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1137.06            
   7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  966.22            
   8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:17,22,38             
   9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:18,47,13             
   10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 24 min. 35 sek.     
   11.Warunki atmosferyczne                          
    w miejscu odlotu :słonecznie                      
    w miejscu przylotu:słonecznie                      
   12.System obliczania współzawodnictwa....:                 
    Seria 50 liczy się pierwszych  5 konkursów               
    Punkty stałe 60.0, punkty wg wzoru GMP.                 
    Sekcja DZIERZGOŃ [ 8]                      
      Lot do MP w kat.B, C.                        
                                        
                  ROZLICZENIE LOTU               
     ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐   
     │ Nr │     Sekcja     │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │   
     │  │             │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │   │   
     ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │ 5 │ Sekcja DZIERZGOŃ    │  12  │ 262  │  53 │20.23│   
     ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │            Razem: │  12  │ 262  │  53 │   │   
     └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘   
                                        
                                        
     Opracował:                    Za Zarząd:      
                                        
                                        
    ----------------                 ------------------