PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.          
                                        
           LISTA KONKURSOWA NR 4                  
           ------------------------                  
        z lotu KOŁBASKOWO I z dnia 20.05.18          
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:23:23. N 14:30:21. E.     
                                        
   1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,00,00            
   2.Średnia odległość z lotu..............: 310.169 km           
   3.Ilość członków biorących udział.......:  15              
   4.Ilość wysłanych gołębi................:  796              
   5.Ilość konkursów.......................: 160              
   6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1230.62            
   7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1098.49            
   8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,09,52             
   9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,39,22             
   10.Czas trwania konkursu.................:29 min. 30 sek.         
   11.Warunki atmosferyczne                          
    w miejscu odlotu :słonecznie                      
    w miejscu przylotu:słonecznie                      
   12.System obliczania współzawodnictwa....:                 
    Seria 50 liczy się pierwszych  5 konkursów               
    Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.                 
    Sekcja MLECZEWO [ 5]                       
      Lot do MP w kat.A.                         
                                        
                  ROZLICZENIE LOTU               
     ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐   
     │ Nr │     Sekcja     │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │   
     │  │             │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │   │   
     ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │ 2 │ Sekcja MLECZEWO     │  15  │ 796  │ 160 │20.10│   
     ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │            Razem: │  15  │ 796  │ 160 │   │   
     └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘   
                                        
                                        
     Opracował:                    Za Zarząd:      
                                        
                                        
    ----------------                 ------------------