- strona 1 -                                 
            PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja MALBORK [ 4]                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│   
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wkł.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
  1  1 STRUZIK     S & J      1 5 5 5  15  371.88 60.4   
  2  3 ROCZYŃSKI    JERZY      1 5 5 5  15  357.44 37.7   
  3  5 SZKLARCZYK   MARIAN     1 5 5 5  15  352.66 30.0   
  4  2 NADOLNY     JAKUB      1 5 5 5  15  351.63 20.6   
  5  4 BARKOWSKI    TADEUSZ     1 5 5 5  15  350.59 26.0   
  6  6 KOŚCIESZA    DARIUSZ     1 5 5 5  15  344.16 20.5   
  7  7 MICHCIK     ANDRZEJ     1 5 5 5  15  336.87 12.3   
  8  10 SZYMCZAK    RYSZARD     1 5 5 5  15  333.17 13.9   
  9  11 WAKERMAN    STANISŁAW    1 5 5 4  14  309.42 10.4   
  10  9 DREWA      MIROSŁAW    1 5 5 4  14  307.01 18.0   
  11  8 GŁĄB      FRANCISZEK   1 5 5 1  11  228.04 23.0   
  12  16 KRYŃSKI     ZDZISŁAW    1 2 1 4  7  159.05  3.7   
  13  14 ZAJĄC      JERZY      1 5 0 1  6  114.41  6.7   
  14  12 BIELA      EDWARD     1 5 1 0  6  109.37  3.3   
  15  13 PŁUGOWSKI    JANUSZ     1 4 1 0  5   91.22  3.9   
  16  15 BARTMAŃSKI   MIROSŁAW    1 4 0 0  4   70.23  7.5   
  17  17 OWCZAREK    RYSZARD     1 1 0 0  1   18.69  0.9   
  18  18 WASILCZUK    STANISŁAW    1 0 0 0  0   0.00  0.0   
  19  19 ORZĘCKI     DARIUSZ     1 0 0 0  0   0.00  0.0