PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.          
                                        
           LISTA KONKURSOWA NR 3                  
           ------------------------                  
        z lotu BIAŁOGARD z dnia 13.05.18            
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 54:00:33. N 15:57:53. E.     
                                        
   1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,00,00            
   2.Średnia odległość z lotu..............: 223.719 km           
   3.Ilość członków biorących udział.......:  12              
   4.Ilość wysłanych gołębi................:  407              
   5.Ilość konkursów.......................:  82              
   6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1245.84            
   7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1143.31            
   8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,59,06             
   9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,13,52             
   10.Czas trwania konkursu.................:14 min. 46 sek.         
   11.Warunki atmosferyczne                          
    w miejscu odlotu :słonecznie                      
    w miejscu przylotu:słonecznie                      
   12.System obliczania współzawodnictwa....:                 
    Seria 50 liczy się pierwszych  5 konkursów               
    Punkty stałe 30.0, punkty wg wzoru GMP.                 
    Sekcja DZIERZGOŃ [ 8]                      
      Lot do MP w kat.A.                         
                                        
                  ROZLICZENIE LOTU               
     ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐   
     │ Nr │     Sekcja     │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │   
     │  │             │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │   │   
     ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │ 5 │ Sekcja DZIERZGOŃ    │  12  │ 407  │  82 │20.15│   
     ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │            Razem: │  12  │ 407  │  82 │   │   
     └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘   
                                        
                                        
     Opracował:                    Za Zarząd:      
                                        
                                        
    ----------------                 ------------------