PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.          
                                        
           LISTA KONKURSOWA NR 2                  
           ------------------------                  
        z lotu BOBOLICE z dnia 06.05.18            
      Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:57:20. N 16:35:06. E.     
                                        
   1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 8,00,00            
   2.Średnia odległość z lotu..............: 182.336 km           
   3.Ilość członków biorących udział.......:  14              
   4.Ilość wysłanych gołębi................:  570              
   5.Ilość konkursów.......................: 114              
   6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1379.23            
   7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1256.80            
   8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,12,14             
   9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,24,33             
   10.Czas trwania konkursu.................:12 min. 19 sek.         
   11.Warunki atmosferyczne                          
    w miejscu odlotu :                           
    w miejscu przylotu:                           
   12.System obliczania współzawodnictwa....:                 
    Seria 50 liczy się pierwszych  5 konkursów               
    Punkty stałe 25.0, punkty wg wzoru GMP.                 
    Sekcja DZIERZGOŃ [ 8]                      
      Lot do MP w kat.A.                         
                                        
                  ROZLICZENIE LOTU               
     ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐   
     │ Nr │     Sekcja     │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │   
     │  │             │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │   │   
     ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │ 5 │ Sekcja DZIERZGOŃ    │  14  │ 570  │ 114 │20.00│   
     ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤   
     │            Razem: │  14  │ 570  │ 114 │   │   
     └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘   
                                        
                                        
     Opracował:                    Za Zarząd:      
                                        
                                        
    ----------------                 ------------------