- strona 1 -                                 
            PZHGP Oddział Malbork, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja MALBORK [ 4]                              
┌───┬─────────────────────────────┬───┬──┬─────┬───────┐            
│L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │Razem│Razem │            
│  │               │Sek│1 │konk.│punkty │            
└───┴─────────────────────────────┴───┴──┴─────┴───────┘            
  1 STRUZIK     S & J      1 5  5   99.75            
  2 NADOLNY     JAKUB      1 5  5   98.04            
  3 ROCZYŃSKI    JERZY      1 5  5   97.47            
  4 MICHCIK     ANDRZEJ     1 5  5   95.81            
  5 SZKLARCZYK   MARIAN     1 5  5   93.92            
  6 KOŚCIESZA    DARIUSZ     1 5  5   93.53            
  7 GŁĄB      FRANCISZEK   1 5  5   93.26            
  8 DREWA      MIROSŁAW    1 5  5   93.16            
  9 SZYMCZAK    RYSZARD     1 5  5   90.70            
 10 BARKOWSKI    TADEUSZ     1 5  5   90.55            
 11 BIELA      EDWARD     1 5  5   88.60            
 12 WAKERMAN    STANISŁAW    1 5  5   87.99            
 13 ZAJĄC      JERZY      1 5  5   87.89            
 14 BARTMAŃSKI   MIROSŁAW    1 4  4   70.23            
 15 PŁUGOWSKI    JANUSZ     1 4  4   69.37            
 16 KRYŃSKI     ZDZISŁAW    1 2  2   33.46            
 17 OWCZAREK    RYSZARD     1 1  1   18.69            
 18 WASILCZUK    STANISŁAW    1 0  0   0.00            
 19 ORZĘCKI     DARIUSZ     1 0  0   0.00